Wat vinden politieke partijen van zelfstandigen.

Alle politieke partijen gaan anders om met zelfstandigen in hun partijprogramma’s. Daarom hebben we hieronder in het kort de standpunten over de arbeidsmarkt en zelfstandig ondernemerschap beschreven. Zo kun je een weloverwogen keuze maken. In de video reageren politici van verschillende partijen op de video’s van de ondernemers en vertellen ze waar ze voor staan.

 • Eigen rechtspositie voor zzp’ers en plaats in de SER

 • Stimuleren groei van ondernemingen

 • Meeverend vangnet bij inkomensverlies

 • Betaalbare en vrijwillige arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Betaalbaar en vrijwillig pensioen opbouwen

 • Leerrechten voor alle werkenden

 • Bonus voor aannemen eerste werknemer

 • Vast contract de norm door aantrekkelijker maken

 • Iedereen mag zelf bepalen hoe je wilt werken

 • Sociaal stelstel met zekerheid voor alle werkenden

 • Recht op minimumtarief

 • Basiszekerheid voor iedereen

 • Evenveel fiscaal voordeel voor zzp’ers als voor werknemers

 • Recht op een goed pensioen

 • Collectieve arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Kleinschaligheidsaftrek verhogen

 • Vast contract is de norm

 • Verplicht pensioen

 • Onderhandelen over minimumtarief

 • Gelijke kansen en risico’s voor iedereen

 • Een gelijkwaardig sociaal vangnet

 • Recht op pensioenopbouw bij fonds

 • Afbakening tussen echte ondernemers en schijnzelfstandigen

 • Gezond ondernemerschap stimuleren

 • Zzp’ers moeten toegang krijgen tot een (collectieve) arbeidsongeschiktheids- en pensioenverzekering

 • Zelfstandigencontract

 • Tegen verplichte verzekeringen

 • Meer vrijheid en meer fiscale voordelen

 • Meer zekerheden koppelen aan persoon in plaats van contract

 • Inkomensverschillen verkleinen door topinkomens zwaarder te belasten

 • Meer zekerheden koppelen aan persoon in plaats van contract

 • Inkomensverschillen verkleinen door topinkomens zwaarder te belasten

 • Verplichte en betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering

 • Minder flex, meer vast