Pijlers voor een moderne en bestendige arbeidsmarkt

Zelfstandigen willen onderdeel zijn van een moderne en bestendige arbeidsmarkt. Om dat te bereiken moet de politiek zich vooral richten op de pijlers positie, zekerheden, groei en fiscaal. Hieronder geven wij per pijler aan wat zelfstandigen nodig hebben. Via de button vind je een overzicht van de pijlers.

Overzicht van de pijlers

Via de download hieronder krijg je een overzicht van alle pijlers.

Download hier

Positie

De diverse groep verdient erkenning langs de lijn van het ondernemerschap en niet dat generieke maatregelen op hen worden losgelaten.

  • De werkende moet het uitgangspunt zijn en niet de contractvorm

  • Geef de zelfstandig ondernemers een eigen en erkende positie binnen de arbeidsmarkt

  • Werken via intermediairs moet niet worden beperkt in duur

Zekerheden

Bied werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Alle werkenden moeten kunnen rekenen op bepaalde zekerheden, zoals een goede basisvoorziening tegen arbeidsongeschiktheid, de mogelijkheid van levenlang ontwikkelen, maar ook het verkrijgen van een hypotheek.

  • Geen verplicht pensioen. Vergroot de toegankelijkheid van het 2e pijler pensioen door daarin voorwaarden te creëren die bij zelfstandig ondernemers passen

  • Zelfstandigen, die door zakelijke opdrachtgevers worden ingehuurd voor hun arbeid en met een jaarinkomen van maximaal WML, worden voor de sociale zekerheid beschermd

  • Programma’s vanuit de overheid gericht op duurzame inzetbaarheid en levenlang ontwikkelen moeten ook ter beschikking worden gesteld aan zelfstandigen

  • Een goede basisvoorziening voor alle werkenden in het geval van arbeidsongeschiktheid, waarbij rekening wordt gehouden met de situatie van zelfstandigen

Groei

Zelfstandigen werken steeds meer samen in nieuwe werkvormen, ad hoc dan wel duurzaam, en vaak in coöperaties. In de wet- en regelgeving worden deze samenwerkingsvormen regelmatig niet erkend.

  • Erken nieuwe samenwerkingsvormen in wet- en regelgeving

  • Ontzie startende werkgevers ten aanzien van werkgeversverplichtingen zoals loondoorbetaling bij ziekte

Fiscaal

Fiscale faciliteiten moeten het ondernemerschap en de ondernemers stimuleren en mogen niet leiden tot oneigenlijke aantrekkingskracht van het ondernemerschap.

  • Introduceer de ondernemingsbelasting, waardoor ongeacht de rechtsvorm de onderneming wordt belast en ondernemersfaciliteiten ter beschikking worden gesteld

Accounting resources

De Zelfstandigen van Nederland

Tegenwoordig telt Nederland meer dan 1 miljoen zzp’ers, veel van hen noemen zichzelf liever ‘zelfstandig ondernemer’, ‘freelancer’, ‘zelfstandig professional’ of gewoon ‘zelfstandige’. Zelfstandig ondernemers zijn erg divers, er zijn onder andere verschillen in vakgebied, rechtsvorm van de onderneming en de tijd die een zelfstandige aan zijn onderneming besteedt. Wat zelfstandig ondernemers bindt en verbindt is het ondernemerschap.

Echter, de term ‘zelfstandige zonder personeel’ komt niet voor in wetten en regels. Het begrip zzp’er heeft geen juridische of fiscale betekenis. Daarom is het van belang dat er een modernisering van het huidige arbeidsrecht plaatsvindt. Er moet een duidelijke, positieve keuze gemaakt worden voor ondernemerschap.