De NBBU vertegenwoordigt intermediairs die zzp’ers bemiddelen of via tussenkomst opdrachten verlenen. Die intermediairs bemiddelen bij het afsluiten van contracten tussen zzp’er en opdrachtgever, of sluiten zelf contracten af met deze partijen. Daarbij is zekerheid vooraf van groot belang, want noch de intermediair, noch de opdrachtgever wil geconfronteerd worden met naheffingen van de Belastingdienst.

Zekerheid

Het gevaar dat alsnog loonheffing betaald moet worden hangt als het zwaard van Damocles boven het hoofd van intermediairs en opdrachtgevers. Dat komt omdat huidige wet- en regelgeving niet meer aansluit bij de arbeidsmarkt van vandaag. Diverse pogingen zijn ondernomen om via instrumenten de huidige regelgeving, inclusief gecompliceerde jurisprudentie, hanteerbaar te krijgen bij het contracteren van zzp’ers. De Beschikking Geen Loonheffing (BGL) en de met de Wet Deblokkering Arbeidsrelaties (DBA) ingevoerde Modelovereenkomsten hebben de gewenste zekerheid niet geleverd. Op dit moment wordt de webmodule getest. De eerste resultaten zijn miserabel. Het ligt dan ook niet in de lijn der verwachting dat de webmodule de gewenste zekerheid vooraf wel gaat geven.

Eigen positie ZZP'ers
Oplossing

De oplossing ligt wat de NBBU betreft bij modernisering van wet- en regelgeving. Bij de bewuste keuze die de zzp’er maakt om zich als zelfstandig ondernemer of zelfstandig professional beschikbaar te stellen voor de arbeidsmarkt. Als de zzp’er een eigen positie in het Burgerlijk Wetboek krijgt is het probleem grotendeels opgelost. Wij begrijpen natuurlijk dat onderliggende problematiek politici ervan weerhoudt om dit zomaar te regelen. Zzp’ers verkeren namelijk qua zekerheid in een mindere positie dan werknemers. Als NBBU zoeken we graag naar oplossingen om díe problemen op te lossen, zodat een vrije keuze om zzp’er te zijn mogelijk wordt. Bijvoorbeeld door mee te denken over een basisregeling voor werkenden, zodat bij ziekte, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid iedere werkende verzekerd blijft van een modaal inkomen.

Dit blog is geschreven door Piet Meij, Hoofd Sociaal Economische Zaken NBBU.